11028067

130 – ჯერ

12/08/17

თბილისი

110

საბარგული წყალგაუმტარი ქარგამძლე

მწარმოებლისთვის: ОTHER

მდგომარეობა: მეორადი

შაბარგული ჩანთა წყალგაუმტარი ქარჰამძლე, თავსფება სახურავზე აქვს სამაგრები. კომპაქტური ცარისხიანი. ახალივითაა.110x110